Collectieve crematie

Indien u kiest voor een collectieve crematie dan wordt uw huisdier gecremeerd in een groep van maximaal 6 andere dieren, gelijktijdig naast elkaar in de oven. Er wordt op toegezien dat alle dieren van dezelfde soort zijn. De crematie vindt plaats binnen 3 werkdagen na aankomst van uw huisdier op het crematorium.

Na afloop van de crematie ontvangt u per post een persoonlijk bericht met de  de datum en het tijdstip van de crematie.

Bij een collectieve crematie wordt de as uitgestrooid over één van onze strooivelden. U kunt geen as terug ontvangen.